Widetek

Kotitalouksille

Kosteuskartoitukset

Kosteuskartoitus sisältää pintakosteustunnistimella tehtävät tutkimukset, pintojen ja rakenteiden silmämääräisen, rakenteita rikkomattoman tutkimuksen ja kunnon arvioinnin sekä raportoinnin jatkotoimenpide-ehdotuksineen. Jotta kartoitus olisi luotettava, suihku- ja pesutilojen pintoja ei tule kastella vuorokauteen ennen kartoitusta. Kosteusmittaukset rakenteiden sisältä (lisäselvitykset) suoritetaan erikseen sovittaessa.

Omakotitalojen kuntotarkastukset

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistinvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksen suorituksessa noudatetaan kuntotarkastusohjetta:
KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje.

Energiatodistukset

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville yli kuuden huoneiston kiinteistöille ja se on esitettävä aina huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus on pakollinen myös vuonna 2008 ja sen jälkeen rakennetuille omakotitaloille. Laskentaperusteet muuttuvat kesäkuusta 2013 lähtien, jolloin energiatodistus olisi pakollinen kaikille vakituisessa käytössä oleville kiinteistöille.

Isännöitsijätodistuksen liitteeksi tulevaa energiatodistusta varten lähtötiedoiksi riittää taloyhtiön yleistiedot, kulutustiedot ja bruttopinta-ala, joka tarkastetaan pohjapiirustuksista. Todistus on vuosittain päivitettävä.

Erillinen energiatodistus on isännöitsijätodistuksen liitteeksi tulevaa todistusta huomattavasti kattavampi. Se sisältää kohteessa tehtävän tarkastuksen perusteella annettavia konkreettisia energiansäästöehdotuksia ja todistus on voimassa 10 vuotta. Todistus on luontevaa laatia esimerkiksi kiinteistön kuntoarvion yhteydessä. Todistus laaditaan Ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoa Ympäristöministeriön sivuilta.