Taloyhtiöiden kuntoarviot ja PTS

Kevyt kuntoarvio ja PTS

Kuntoarvion avulla selvitetään nykyisten rakenteiden ja LVIS- järjestelmien kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarvion pohjalta tehdään suunnitelmat korjaustoimenpiteiksi tulevalle 10-vuotisjaksolle.

Kevyt kuntoarvio soveltuu pieniin taloyhtiöihin, kuten rivitaloihin, joissa talotekniikkaa on vähän (esimerkiksi ilmanvaihtona koneellinen poistoilmanvaihto ja lämmitysmuotona suora sähkölämmitys).

Kevyt kuntoarvio perustuu pääosin aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin. Tyypillisesti kevyen kuntoarvion laatii rakennustekniikan asiantuntija ja LVIS-tekniikan asiantuntija. Kuntoarviossa käydään aluksi läpi kohteiden olemassa olevat dokumentit, suunnitelmat ja tehdyt korjaukset, joiden avulla arvioidaan lähtötilanne. Tämän jälkeen suoritetaan kiinteistökatselmus, jossa tarkastetaan rakennustekniikka sekä LVIS-järjestelmät pintapuolisesti.

Ennen kuntoarvion kenttätyötä tehdään asukaskysely. Kaikki yleiset tilat tarkastetaan ja osa huoneistoista tarkastetaan pistokokeena. Tehdyistä havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista tehdään raportti, jossa esitetään toimenpiteiden kiireellisyys ja karkea kustannusarvio (10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma, PTS).

Kevyt kuntoarvio tehdään soveltaen kuntoarvio-ohjetta KH 90-00490 Asuinkiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje

ASIANTUNTIJAMME: 
Markku Vuolteenaho

  • P. 044 7415 171
  • etunimi.sukunimi@widetek.fi 

Peruskuntoarvio ja PTS

Peruskuntoarvion avulla selvitetään nykyisten rakenteiden ja LVIS- järjestelmien kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarvion pohjalta tehdään suunnitelmat korjaustoimenpiteiksi tulevalle 10-vuotisjaksolle.

Peruskuntoarvio perustuu pääosin aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin. Peruskuntoarvion toteutuksessa on mukana rakennustekniikan asiantuntija, LVIA-tekniikan asiantuntija sähköasiantuntija.

Kuntoarviossa käydään aluksi läpi kohteiden olemassa olevat dokumentit, suunnitelmat, tehdyt korjaukset, joiden avulla arvioidaan lähtötilanne. Kohteissa suoritetaan kiinteistökatselmus, jossa tarkastetaan:

  • rakennustekniikka
  • LVI-tekniikka
  • sähköjärjestelmät
  • energiatalous
  • turvallisuus- ja terveysriskit
  • kiinteistön ylläpidon kehitystarpeet ja mahdollisuudet käyttötarpeiden muutoksille.

Ennen kuntoarvion kenttätyötä tehdään asukaskysely. Kenttätyön yhteydessä kaikki kohteen yleiset tilat tarkastetaan ja asunnoista tyypillisesti 15-20 %. Erikseen sovittaessa kuntoarvion yhteydessä voidaan kartoittaa kaikki asunnot ja märkätilat.

Tehdyistä havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista tehdään kattava raportti, jossa esitetään toimenpiteiden kiireellisyys, pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) ja karkea kustannusarvio.

Peruskuntoarvio tehdään kuntoarvio-ohjeen KH 90-00490 Asuinkiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje mukaisesti.

ASIANTUNTIJAMME: 
Markku Vuolteenaho

  • P. 044 7415 171
  • etunimi.sukunimi@widetek.fi 

Kuinka voimme olla avuksi?

6 + 6 =

Osoite

Widetek insinööritoimisto
Tulolantie 21
84100 Ylivieska

Sähköpostit

info@widetek.fi
etunimi.sukunimi@widetek.fi

Puhelin

Markku Vuolteenaho
044 7415 171