Rakennuttaminen ja valvonta

Hankesuunnittelu

Taloyhtiöiden korjaushankkeet, kuten LVIS-saneeraukset, julkisivu- ja kattosaneeraukset ja pihasaneeraukset ovat usein vaativia, pitkäkestoisia ja kalliita. Taloyhtiön laajemmissa saneeraushankkeissa on tyypillisesti viisi eri vaihetta:

1. Hankesuunnittelu
2. Toteuksen suunnittelu
3. Kilpailutus ja toteutuksen valmistelu
4. Saneerausvaihe
5. Saneeraustyön vastaanotto ja takuuajan aikaiset tehtävät

Taloyhtiön päätös toteutettavasta saneeraushankkeesta ja sen laajuudesta pohjautuu yleensä laadittuun peruskuntoarvioon ja pitkän tähtäimen suunnitelmaan sekä tarkempiin kuntotutkimuksiin, kuten LVIS-kuntotutkimukset ja julkisivututkimukset.

Ennen varsinaista toteutussuunnittelua on kannattavaa tehdä hankesuunnittelu, jonka tarkoituksena on antaa lähtötiedot yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja taloyhtiön päätöksentekoon sekä vähentää muutoksiin liittyviä haittoja suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Hankesuunnitelmassa esitellään eri toteutusvaihtoehtoja kustannusarvioineen. Usein hankesuunnitelman yhteydessä tehdään lisäselvityksiä, kuten esimerkiksi asuntojen pesuhuoneiden kartoituksia, viemäreiden kuntotutkimuksia ja AHA-kartoituksia.

Huolellinen suunnittelu edesauttaa sitä, että hankkeen lopputulos vastaa kiinteistön ja osakkeenomistajien tarpeita, vähentää rakentamisen aikana esiin tulevia yllätyksiä ja edesauttaa kustannusten pysymistä talousarviossa.

ASIANTUNTIJAMME:
Markku Vuolteenaho

  • P. 044 7415 171
  • etunimi.sukunimi@widetek.fi

 

Rakennuttajakonsultin palvelut

Saneeraushankkeiden sujuvuuden ja laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi on tärkeää, että hankkeen kokonaishallinta on asiantuntevaa. Taloyhtiön kannattaa panostaa pätevien asiantuntijoiden palkkaamiseen, joka on mukana hankkeessa koko sen ajan.

Saneeraushankkeissa taloyhtiön palkkaama rakennuttajakonsultti vastaa mm. suunnittelun koordinoinnista, laatii tarjouspyynnöt, valmistelee päätökset taloyhtiölle, hoitaa sopimusasiat, kartoittaa ja kilpailuttaa urakoitsijat ja koordinoi hankkeen etenemistä.

ASIANTUNTIJAMME: 
Markku Vuolteenaho

  • P. 044 7415 171
  • etunimi.sukunimi@widetek.fi 

Korjaushankkeiden valvonta

Saneeraushankkeelle on kannattavaa palkata puolueeton ja ulkopuolinen valvoja, joka on mukana jo toteutussuunnitteluvaiheessa. Tällöin valvoja pääsee tutustumaan suunnitelmiin jo varhaisessa vaiheessa ja hänen asiantuntemus hyödyttää taloyhtiötä eniten.

Valvojan tehtävänä on varmistaa, että saneerauksen lopputulos on laadukas, vastaa suunnitelmia ja olemassa olevia rakennusmääräyksiä, työt valmistuvat aikataulussa ja kustannukset pysyvät budjetissa.

Valvoja seuraa saneerauksen etenemistä ja valvoo työn laatua viikottainen tehtävillä työmaakäynneillä ja pitää yhdessä urakoitsijoiden ja taloyhtiön edustajien kanssa työmaa- ja kuukausipalavereja. Valvoja dokumentoi palaverit ja tehdyt havainnot ja tuo havaitsemansa ongelmat heti kaikkien osapuolten tietoisuuteen. Saneeraushankkeen valvojan tehtäviin kuuluu yleensä myös saneerauksen käyttöönoton valvonta ja takuuaikainen valvonta.

ASIANTUNTIJAMME: 
Markku Vuolteenaho

  • P. 044 7415 171
  • etunimi.sukunimi@widetek.fi 

 

 

Pienvalvonnat

Huoneistoremontin valvonnalla varmistetaan, että korjaustyössä noudatetaan voimassa olevia rakentamismääräyksiä, -ohjeita ja hyvää rakennustapaa, eikä remontoinnilla aiheuteta vahinkoa taloyhtiön vastuulla oleville rakenteille tai järjestelmille. Lisäksi varmistetaan, että remontti tehdään suunnitellusti ja dokumentoidaan asianmukaisesti.

Valvonta koostuu tarkastuskäynneistä, joista jokainen dokumentoidaan. Valvontaprojektin sisältö ja tarvittavat käyntimäärät voidaan sopia tilaajan kanssa. Kohdekäyntien määrä riippuu remontin laajuudesta ja vaativuudesta. 

Tyypillisiä valvontaa vaativia osakkaan remontteja ovat keittiöremontti tai pesuhuoneremontti.

ASIANTUNTIJAMME: 
Markku Vuolteenaho

  • P. 044 7415 171
  • etunimi.sukunimi@widetek.fi 

Kuinka voimme olla avuksi?

1 + 10 =

Osoite

Widetek insinööritoimisto
Tulolantie 21
84100 Ylivieska

Sähköpostit

info@widetek.fi
etunimi.sukunimi@widetek.fi

Puhelin

Markku Vuolteenaho
044 7415 171