Widetek

Palvelut

Rakennusten ja kiinteistöjen omistajille

Kuntoselvitykset ja -tarkastukset
   •  Kosteuskartoitukset ja kosteiden tilojen katselmukset
   •  Kuntoarviot ja –katselmukset
   •  Pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS)
  
Energiatodistukset ja -selvitykset
   •  Taloyhtiöiden erillinen energiatodistus (voimassa 10 vuotta)
   •  Omakotitalojen energiatodistukset

Sisäilmatutkimukset
   •  Arviointikäynnit
   •  Tutkimukset ja ilma- ja materiaalinäytteet
   •  Pintojen kosteuskartoitukset, rakenneavaukset ja rakenteiden sisältä tehtävät mittaukset
   •  Raportointi

Valvonnat
   •  Rakennustöiden valvonnat
   •  LVI-valvonnat

LVIA-suunnittelu
   •  Hankesuunnittelu ja tarvekartoitukset
   •  Suunnittelupalvelut
   •  Projektinhoito

Isännöitsijöille ja kiinteistöpäälliköille

Kuntoselvitykset ja -tarkastukset
Energiatodistukset ja -selvitykset
Huoltokatselmukset ja huoltokirjapäivitykset
Teknisen isännöinnin palvelut sopimuksen mukaan<
Valvonnat
LVIA-suunnittelu

Kaikista selvityksistä ja tarkastuksista toimitetaan kirjallinen raportti, jossa eritellään tehdyt havainnot ja ehdotetaan jatkotoimenpiteitä.