Widetek

Yrityksille

Kosteuskartoitukset

Taloyhtiöiden märkätilojen kosteuskartoituksella saadaan käsitys taloyhtiön märkätilojen kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista. Kartoituksen saadaan selville myös lisätutkimustarpeiden olemassaolo. Kosteuskartoitus sisältää pintakosteustunnistimella tehtävät tutkimukset, pintojen ja rakenteiden silmämääräisen, rakenteita rikkomattoman tutkimuksen ja kunnon arvioinnin sekä raportoinnin jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Kuntoarviot ja PTS

Kiinteistön kuntoarvio tavoitteena on kunnossapitosuunnittelun lähtötietojen hankinta. Säännöllisin väliajoin tehtävän arvion avulla kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja energiatehokkuudesta saadaan kokonaiskuva ja kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa oikein. Kuntoarvio perustuu pääosin aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin (rakennus-, LVIA. ja sähköteknisten järjestelmien asiantuntijat) ja olemassa oleviin asiakirjoihin. Kuntoarvion yhteydessä laaditaan myös taloyhtiölle 10 vuotta voimassa oleva erillinen energiatodistus. Kuntoarvion suorituksessa noudatetaan yleistä kuntoarvio-ohjetta KH 90-00490 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje.

Energiatodistukset

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville yli kuuden huoneiston kiinteistöille ja se on esitettävä aina huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus on pakollinen myös vuonna 2008 ja sen jälkeen rakennetuille omakotitaloille. Laskentaperusteet muuttuvat kesäkuusta 2013 lähtien, jolloin energiatodistus olisi pakollinen kaikille vakituisessa käytössä oleville kiinteistöille.

Isännöitsijätodistuksen liitteeksi tulevaa energiatodistusta varten lähtötiedoiksi riittää taloyhtiön yleistiedot, kulutustiedot ja bruttopinta-ala, joka tarkastetaan pohjapiirustuksista. Todistus on vuosittain päivitettävä.

Erillinen energiatodistus on isännöitsijätodistuksen liitteeksi tulevaa todistusta huomattavasti kattavampi. Se sisältää kohteessa tehtävän tarkastuksen perusteella annettavia konkreettisia energiansäästöehdotuksia ja todistus on voimassa 10 vuotta. Todistus on luontevaa laatia esimerkiksi kiinteistön kuntoarvion yhteydessä. Todistus laaditaan Ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoa Ympäristöministeriön sivuilta.